Лист члена колегії Міністерства закордонних справ Української РСР Начальнику Українського управління цивільної авіації щодо передачі Додатку ІІ до Конвенції Міжнародної цивільної авіації, обкладинка та перші й останні аркуші Додатку ІІ до Конвенції Міжнародної цивільної авіації з (англійська мова). Березень 30 липня 1966 р.

Лист члена колегії Міністерства закордонних справ Української РСР Начальнику Українського управління цивільної авіації щодо передачі Додатку ІІ до Конвенції Міжнародної цивільної авіації, обкладинка та перші й останні аркуші Додатку ІІ до Конвенції Міжнародної цивільної авіації з (англійська мова). Березень 30 липня 1966 р.

ЦДАВО України. Ф. 184. Оп. 2. Спр. 947. Арк. 269

Leave a Comment

Перейти до вмісту