Оголошення Міністерства фінансів про введення в обіг кредитових білетів вартістю 2, 10, 100, 500 та 1000 гривень. 1918 р.

Оголошення Міністерства фінансів про введення в обіг кредитових білетів вартістю 2, 10, 100, 500 та 1000 гривень. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 7. Арк. 2

Leave a Comment