Про подяку І. Огієнку та всім жертводавцям за збір 1 млн 150 тис. польських марок для хворих та інвалідів Каліського табору тощо. З журналу засідання Комісії по розподілу та видачі допомоги хворим та інвалідам табору інтернованих у Каліші. 25 липня 1922 р.

Про подяку І. Огієнку та всім жертводавцям за збір 1 млн 150 тис. польських марок для хворих та інвалідів Каліського табору тощо. З журналу засідання Комісії по розподілу та видачі допомоги хворим та інвалідам табору інтернованих у Каліші. 25 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3566. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту