Ілюстрований каталог Видавництва «Русалка», м. Львів. 1924 р.

Ілюстрований каталог Видавництва «Русалка», м. Львів. 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 3зв.-4

Leave a Comment

Перейти до вмісту