Витяг із статті Ф. Швеця «Свято Самостійности і Соборности 22 січня 1932 р.»

Витяг із статті Ф. Швеця «Свято Самостійности і Соборности 22 січня 1932 р.»

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 119

Leave a Comment