Лист Головного архівного управління до Народного комісаріату освіти УСРР про перейменування Слобожанського архіву революції в Центральний архів революції. 23 січня 1922 р.

Лист Головного архівного управління до Народного комісаріату освіти УСРР про перейменування Слобожанського архіву революції в Центральний архів революції. 23 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 6. Копія. Рукопис.

Leave a Comment

Перейти до вмісту