Снайпери 108-ї стрілецької дивізії. Травень-липень 1942 р.

Снайпери 108-ї стрілецької дивізії. Травень-липень 1942 р.

ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 3

Leave a Comment