Лист Ініціативної групи для закладання Всеукраїнської спілки військових інвалідів при Уряді УНР Міністру народного здоров’я і опіки УНР з проханням надати грошову допомогу. 20 січня 1921 р.

Лист Ініціативної групи для закладання Всеукраїнської спілки військових інвалідів при Уряді УНР Міністру народного здоров’я і опіки УНР з проханням надати грошову допомогу. 20 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту