Про з’їзд повстанських отаманів, який відбувся у лютому 1921 р. під Києвом. З часопису «Рідний край» від 14 травня 1921 р.

Про з’їзд повстанських отаманів, який відбувся у лютому 1921 р. під Києвом. З часопису «Рідний край» від 14 травня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3204. Оп, 2. Спр. 1. Арк. 23. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту