Обкладинка справи з документами Союзу українських пластунів-емігрантів в м. Празі.

Обкладинка справи з документами Союзу українських пластунів-емігрантів в м. Празі.

ЦДАВО України. Ф. 4016. Оп. 1. Спр. 12. Тит. арк.

Leave a Comment