Доповідь в. о. начальника Військово-історичного відділу Генерального штабу про необхідність створення Військово-історичного архіву. 14 квітня 1921 р.

Доповідь в. о. начальника Військово-історичного відділу Генерального штабу про необхідність створення Військово-історичного архіву. 14 квітня 1921 р.

ЦДАВО України, ф. 3179, оп. 1, спр. 10, арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту