Протокол № 3, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 31. Оригінал. Машинопис

Протокол № 3, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 31. Оригінал. Машинопис

ПРОТОКОЛ ІІІ
засідання представників від українського уряду з представниками білоруського уряду в справі усталення границь
дня 21 квітня 1918 року 12 год. дня
Присутні:
від українського уряду: А. В. Ліхнякевич, голова комісії
М. О. Свідерський, член
Т. В. Петрівський, член
від білоруського уряду: О. І. Цвікевич, голова делегації
С. О. Рак-Михайловський, член
Головує п. А. В. Ліхнякевич.
П. ЛІХНЯКЕВИЧ ставить питання білоруській делегації, яку конкретну границю вона подає.
П. ЦВІКЕВИЧ відповідає, що зовсім природним видавалося б, щоб перше висказалися представники українського Правительства. Для них се легше, бо вони технічно находяться в більше вигіднім положенню. Білоруська делегація до сего часу не може добитися прямого проводу з Мінськом і подати остаточний погляд Народного Секретаріату Білоруської Народної Республіки на поставлене питання.
П. ЛІХНЯКЕВИЧ настоює однак на своїм і додає, що на вчорашньому засіданні білоруська делегація обіцяла подати максимум своїх бажань відносно державних границь.
П. РАК-МИХАЙЛОВСЬКИЙ згадує, що про межі вже сторони багато говорили, однак до сього часу ніяк не могли зговоритись і зрозуміло, бо справа дуже важна, за яку треба брати відповідальність на себе. Завтра має приїхати третій член білоруської делегації який привезе з Мінська вже конкретні дані. Тому, щоб не гаяти часу, пропонує залишити обговорення меж, а скінчить зі вчорашнім протоколом. Непокоїть однак його справа з радіо. Білоруській делегації не відомо досі, як відноситься Українська Народна Республіка до проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. До свого часу про се ми не чули ще ні слова.
П. ЦВІКЕВИЧ додає: в попереднім засіданні ми зазначили таку границю,

Leave a Comment

Перейти до вмісту