Постанова Верховної Ради України № 3939-ХІІ «Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення». 4 лютого 1994 р.

Постанова Верховної Ради України № 3939-ХІІ «Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення». 4 лютого 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4959. Арк. 152

Leave a Comment

Перейти до вмісту