Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об’єднаних Націй. 25 листопада 2003 р.

Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй. 25 листопада 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6947. Арк. 143

Leave a Comment

Перейти до вмісту