Явний приказ для чотаря Д. Кочержука. Березень 1919 р.

Явний приказ для чотаря Д. Кочержука. Березень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту