3-1-22-1916-001_1.jpg

Листування Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях екології та раціонального природокористування з Головою Верховної Ради Української РСР Кравчуком Л. М. щодо стану утилізації, знешкодження і захоронення токсичних промислових відходів в республіці. 20 грудня - 21 грудня 1990 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1916. Арк. 1 — 4.

Leave a Comment

Перейти до вмісту