3-1-22-1937-110.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування до засідання Президії Верховної Ради України щодо урахування висновків Комісії та інших комісій і народних депутатів для прийняття Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 2 січня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 1937. Арк. 110, 111.

Leave a Comment

Перейти до вмісту