3-1-22-3554-003.jpg

Програма припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин». 17 жовтня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3554. Арк. 2 зв.-3

Leave a Comment

Перейти до вмісту