Лист учнів Печерської школи Брацлавського району до ВУЦВК про голодування. 1 листопада 1931 р.

Лист учнів Печерської школи Брацлавського району до ВУЦВК про голодування. 1 листопада 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 145. Арк. 149. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту