Листівка періоду «Помаранчевої революції». 2004 р.

Листівка періоду «Помаранчевої революції». 2004 р.

ЦДАГО України. Ф. 327. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 58

Leave a Comment