Копія листа Начальника Українського військового Генерального штабу про наказ Генерального військового секретаря роздати всім козакам військових частин українські стрічки для носіння під кокардами. [Листопад 1917 р.].

Копія листа Начальника Українського військового Генерального штабу про наказ Генерального військового секретаря роздати всім козакам військових частин українські стрічки для носіння під кокардами. [Листопад 1917 р.].

ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту