Обіжник Голови Ради Народних Міністрів В. Прокоповича міністрам та керівникам про реевакуацію Уряду і установ УНР. 2 жовтня 1920 р.

Обіжник Голови Ради Народних Міністрів В. Прокоповича міністрам та керівникам про реевакуацію Уряду і установ УНР. 2 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 571. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту