3-2-1076-1-4-22

3-2-1076-1-4-22

Наказ Військовій офіції Української Народної Республіки (ч. 43) про структуру Військового міністерства. 11 квітня 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 1076. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 22-22 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту