Угода з питань, пов’язаних із відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів. 9 жовтня 1992 р.

Угода з питань, пов'язаних із відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів. 9 жовтня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3632. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту