Лист Прокурора Харківської судової палати директору І-го Департаменту Міністерства юстиції УД про призначення на посади товаришів прокурора. 30 липня 1918 р.

Лист Прокурора Харківської судової палати директору І-го Департаменту Міністерства юстиції УД про призначення на посади товаришів прокурора. 30 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту