Лист Головної комісії по справах виборів до Українських Установчих зборів Генеральному секретарству пошт і телеграфів про безоплатне приймання телеграм від Головної, окружних, повітових і міських комісій. 29 листопада 1917 р.

Лист Головної комісії по справах виборів до Українських Установчих зборів Генеральному секретарству пошт і телеграфів про безоплатне приймання телеграм від Головної, окружних, повітових і міських комісій. 29 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2340, оп. 1, спр. 1, арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту