Про заміну всіх написів і оголошень в поштових, телеграфних, і телефонних установах українською мовою – з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 15 лютого 1918 р.

Про заміну всіх написів і оголошень в поштових, телеграфних, і телефонних установах українською мовою - з наказу Міністерства пошти і телеграфу УНР. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3602. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту