Військова конвенція між Польською Річчю Посполитою і Українською Народною Республікою. 24 квітня 1920 р.

Військова конвенція між Польською Річчю Посполитою і Українською Народною Республікою. 24 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 277. Арк. 134 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту