Повідомлення Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР «Що зробив Трудовий конгрес?». Лютий 1919 р.

Повідомлення Центрального інформаційного бюро при Директорії УНР «Що зробив Трудовий конгрес?». Лютий 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 53. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту