Відгуки про перший український звуковий фільм «Наталка Полтавка». Грудень 1936 р.

Відгуки про перший український звуковий фільм «Наталка Полтавка». Грудень 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1022. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту