Грушевський Михайло Сергійович – Голова Української Центральної Ради.

Грушевський Михайло Сергійович – Голова Української Центральної Ради.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 95

Leave a Comment

Перейти до вмісту