Указ Президента України про прийняття до громадянства України М. Плав’юка та довідка Відділу у питаннях громадянства Адміністрації Президента України. 18 травня 1993 р.

Указ Президента України про прийняття до громадянства України М. Плав'юка та довідка Відділу у питаннях громадянства Адміністрації Президента України. 18 травня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту