Стан виплат компенсаційної допомоги за рахунок коштів Федерального фонду Німеччини “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” станом на 01.01.2001. 2001 р.

Стан виплат компенсаційної допомоги за рахунок коштів Федерального фонду Німеччини “Пам'ять, відповідальність і майбутнє” станом на 01.01.2001. 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 321

Leave a Comment

Перейти до вмісту