Протоколи засідань та постанови ІІІ Українського національного з’їзду Київщини. 28-30 жовтня 1917 р.

Протоколи засідань та постанови ІІІ Українського національного з'їзду Київщини. 28-30 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту