Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським повітовим комісарам УНР про термінове формування кадрів “Вільного козацтва” для боротьби з більшовиками. 30 грудня 1917 р.

Обіжник Генерального секретарства внутрішніх справ губернським повітовим комісарам УНР про термінове формування кадрів “Вільного козацтва” для боротьби з більшовиками. 30 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 628, оп. 1, спр. 23, арк. 25зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту