Обов’язкова постанова міністерств народного господарства та земельних справ УНР про обмолот державного хліба для потреб армії. Не раніше 29 вересня 1919 р.

Обов’язкова постанова міністерств народного господарства та земельних справ УНР про обмолот державного хліба для потреб армії. Не раніше 29 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту