Лист Київського повітового старости до Київського губернського старости про поширення “іспанської хвороби” в Обухівській волості. 4 вересня 1918 р.

Лист Київського повітового старости до Київського губернського старости про поширення "іспанської хвороби" в Обухівській волості. 4 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 102

Leave a Comment