Лист голови Українського наукового товариства в Києві О. Грушевського Міністерству освіти Української Народної Республіки про асигнування діяльності Товариства з метою подальшого перетворення його на Українську академію наук. 3 квітня 1918 р.

Лист голови Українського наукового товариства в Києві О. Грушевського Міністерству освіти Української Народної Республіки про асигнування діяльності Товариства з метою подальшого перетворення його на Українську академію наук. 3 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту