Доповідь начальника 2-го відділу організаційної управи Генерального штабу про необхідність створення комісії з представниками технічної управи для розроблення схеми організації технічних військ. 28 лютого 1921 р.

Доповідь начальника 2-го відділу організаційної управи Генерального штабу про необхідність створення комісії з представниками технічної управи для розроблення схеми організації технічних військ. 28 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 36. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту