Пропозиції Президії Верховної Ради України про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту населення в зав’язку з прийняттям Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України. 30 серпня 1991 р.

Пропозиції Президії Верховної Ради України про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту населення в зав'язку з прийняттям Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України. 30 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 138

Leave a Comment

Перейти до вмісту