Постанова Президії Верховної Ради України «Про пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо державної символіки України». 9 грудня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради України «Про пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо державної символіки України». 9 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту