30-1-22-3544-066.jpg

Листування Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики з державними установами щодо напруженої ситуації в регіоні, пов'язаної з введенням в дію 6-го блоку Запорізької АЕС та будівництвом могильника радіоактивних відходів. 22 березня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3544. Арк. 66, 67.

Leave a Comment

Перейти до вмісту