Карта Чернігівської, Мінської та Могилівської округ. Без дати. Використовувалася Центральною адміністративно-територіальною комісією при ВУЦВК під час подання опису кордонів між УСРР і БРСР у межах Київської та Чернігівської округ у 1927 р.

Карта Чернігівської, Мінської та Могилівської округ. Без дати. Використовувалася Центральною адміністративно-територіальною комісією при ВУЦВК під час подання опису кордонів між УСРР і БРСР у межах Київської та Чернігівської округ у 1927 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 2550. Арк. 15. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту