Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів контр-адміралу М. Остроградському. 14 квітня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів контр-адміралу М. Остроградському. 14 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 86. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту