Накази Військового Міністерства УНР. 9-11 лютого 1918 р.

Накази Військового Міністерства УНР. 9-11 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 30. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту