Лист [полковника] Грінченка члену Директорії А. Макаренку про необхідність матеріального забезпечення залізничників. 13 серпня 1919 р.

Лист [полковника] Грінченка члену Директорії А. Макаренку про необхідність матеріального забезпечення залізничників. 13 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту