Відозва Охтирського повітового комісара до робітників і селян про необхідність організації селянських спілок та рад селянських депутатів, реорганізації Державної варти та створення регулярної армії для захисту від більшовиків та білогвардійців. 21 грудня 1918 р.

Відозва Охтирського повітового комісара до робітників і селян про необхідність організації селянських спілок та рад селянських депутатів, реорганізації Державної варти та створення регулярної армії для захисту від більшовиків та білогвардійців. 21 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту