З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІІ про призначення Василенка М. П. Президентом Державного Сенату Української Держави. 9 серпня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІІ про призначення Василенка М. П. Президентом Державного Сенату Української Держави. 9 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 159 зв.

Leave a Comment