Постанова Верховної Ради Української РСР про реалізацію Закону Української РСР “Про економічну самостійність Української РСР”. 3 серпня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про реалізацію Закону Української РСР “Про економічну самостійність Української РСР”. 3 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4491. Арк. 89

Leave a Comment

Перейти до вмісту