Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про охорону архівів». 31 жовтня 1922 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про охорону архівів». 31 жовтня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 976. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту